Regresja

Do terapii regresyjnej zaliczamy przywoływanie zdarzeń, których wspomnienie może być ukryte poniżej poziomu naszej świadomości. Zdarzenia i konflikty z przeszłości, które maja wpływ na nasze psychiczne czy fizyczne samopoczucie, mogą zostać uwolnione i z korzyścią dla nas wykorzystane w trakcie sesji. Terapia regresją zawiera w sobie nie tylko cofnięcie się do wspomnień życia obecnego ale także do wspomnień związanych z poprzednimi wcieleniami.
Prostym przykładem z życia może być fobia wynikająca z traumatycznego przeżycia, którego przeważnie się nie pamięta. Bardziej złożona terapia może dotyczyć ofiary gwałtu, osoby będącej ofiarą nadużycia w dzieciństwie lub na przykład osoby, która przeżyła zagrażającą życiu sytuację. W takich przypadkach symptomami mogą być ataki paniki, wybuchy emocjonalne, zablokowanie uczuć oraz często problemy w relacjach z ludźmi. W regresji hipnotycznej wracamy do przyczyny problemu – początkowego zdarzenia sentetyzującego (ISE – Initial Sensitising Event) – i w sposób bezpieczny i ustrukturyzowany dokonujemy transformacji danego wspomnienia uleczając problem. W całą procedurę uzdrawiania zintegrowane jest podejście kilku różnych terapii, wliczając w to Gestalt Pearls’a, świadomość ciała Reich’a oraz NLP.
Często trafiają na hipnoterapię osoby ciekawe swoich przeszłych wcieleń. Niezależnie od systemu wierzeń regresja do poprzednich wcieleń okazuje się być wysoce efektywną formą terapii. Pomaga również wejść na wyższy poziom zrozumienia rzeczywistości co przynosi wymierne efekty w codziennym funkcjonowaniu.

Czy jest bezpieczna? – TAK
Czy może pomóc? – TAK
Masz dodatkowe pytanie? – TAK

Proszę o kontakt: 793 789 648, Marek Aleszko – certyfikowany zawodowy hipnoterapeuta, Czaplinek i Szczecin.